Gyvenimo sąlygos Anglijoje

 

 

DARBO PIEŠKA

 

Visi Europos Ekonominės Zonos (EEZ) ir Šveicarijos gyventojai turi teisę gyventi ir dirbti JK be leidimo darbui. Yra labai daug būdų ir galimybių, ieškant darbo Didžiojoje Britanijoje.

 

Darbo centras plius

Darbo centras plius yra valstybinė įdarbinimo tarnyba, kurios žinioje yra daugiau, kaip 1000 įstaigų tinklas Anglijoje, Velse ir Škotijoje. Ši organizacija turi vieną didžiausių duomenų bazių pasaulyje, kurią galima pasiekti per internetą.

Darbo centrų ir Darbo centro plius tarnybos padeda ne tik rasti darbą, bet taip pat siūlo kvalifikacijos kėlimo galimybes darbinio amžiaus žmonėms, ieškantiems darbo.

Didžiojoje Britanijoje artimiausią Darbo centro plius tarnybą galima rasti telefonų knygoje arba Darbo centro plius internetiniame puslapyje. Taip pat galima tiesiogiai kreiptis į darbo paieškos tarnybą telefonu +44 (0) 845 6060 234, kur jums gali būti pasiūlytas darbas.

 

Švietimo ir mokymosi departamentas (Department for Education and Learning (DEL))

DEL vadovauja 35 Darbo centrų ir bei Darbo ir pašalpų tarnybų tinklui Šiaurės Airijoje. Visos laisvos darbo vietos, kurias tvarko DEL, yra patalpintos į DEL darbo centro tinklalapį.

DEL padeda žmonėms įgyti įgūdžių ir tapti pasiruošusiems darbo rinkai. Jis taip pat padeda žmonėms pasirinkti darbą ir skiria pašalpas Šiaurės Airijoje ieškantiems darbo žmonėms.

 

Europos užimtumo tarnybos (European Employment Services) (EURES)

EURES tinklas remiasi partnerystės principais tarp visų EEZ valstybinių įdarbinimo tarnybų. EEZ valstybės valstybinės įdarbinimo tarnybos turi visą reikalingą informaciją apie laisvas darbo vietas Jungtinėje Karalystėje, kurios yra pateikiamos EURES interneto tinklalapyje. Sistema turi galimybę skleisti informaciją apie laisvas darbo vietas ir pateikti naujausią informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas kiekvienoje EEZ šalyje kompiuterinio tinklo pagalba.

Visoje EEZ yra apie 600 specialiai paruoštų EURES patarėjų. Jie yra susitelkę dirbti praktiniais įdarbinimo klausimais šalyse narėse ir padeda reklamuoti laisvą asmenų judėjimą Europoje. Informaciją apie EURES patarėjus galima rasti tinklalapyje arba vietiniuose Darbo centruose ir Darbo centro plius tarnybose.

 

Privačios įdarbinimo agentūros

Įdarbinimo agentūros yra svarbus darbų šaltinis JK. Išsamesnę informaciją apie privačias įdarbinimo agentūras jus dominančiame regione galite rasti tokioje direktorijoje, kaip Geltonieji Puslapiai, ieškodami Įdarbinimo Agentūrų arba Darbuotojų Konsultantų.

Kai kurios JK įdarbinimo agentūros, dirbančios darbo užsienyje srityje, yra užsiregistravusios kartu su Samdymo ir Įdarbinimo Konfederacija (Recruitment & Employment Confederation) (REC). REC yra įdarbinimo agentūrų profesinė asociacija, todėl ji gali parekomenduoti agentūrą, kuri galėtų jums padėti rasti darbą. Jei parašytumėte REC ir nurodytumėte darbą, kurio ieškote, jie galėtų jums pateikti agentūrų, turinčių Darbo ir Pensijų Departamento licencija, sąrašą. Šiuo atveju jums gali tekti sumokėti nedidelį administracinį mokestį už šią paslaugą.

 

Žiniasklaida

Skelbimai laikraščiuose ir profesiniuose leidiniuose yra geras informacijos šaltinis apie laisvas darbo vietas. Daugelis firmų skelbiasi spaudoje, norėdami pasamdyti darbuotojus.

Laikraščiuose yra atspausdinta ypač daug laisvų darbo vietų. Kaip taisyklė, kuo rimtesnis laikraštis, tuo geresnės darbo vietos jame publikuojamos. Prie geriausių leidinių galima būtų priskirti The Guardian, The Daily Telegraph, The Independent, The Times ir The Financial Times. Regioninėje spaudoje spausdinamos tam tikro regiono laisvos darbo vietos.

Specializuotuose laikraščiuose ir žurnaluose spausdinamos darbo vietos, tinkančios tam tikram skaitytojų ratui. Šios rūšies spaudiniai būna pas naujienų agentus ir viešose bibliotekose, taip pat juos galima rasti ir internete.

 

Sezoniniai ir laikini darbai

Šios rūšies darbų galima gauti vasarą. Tokie darbai siūlomi tokiose vietose, kaip viešbučiai, restoranai, atostogų centrai ir t.t. Šie darbai suteikia puikią galimybę patobulinti anglų kalbą, nors lengviau rasti darbą galima, jei žinote anglų kalbą jau atvykdami. JK yra didelis pasirinkimas knygų tiems, kurie ieško sezoninių darbų.

 

 

Spekuliatyviniai prašymai

Spekuliatyvaus prašymo pateikimas – naudingas būdas susirasti darbą. Jums reiktų nusiųsti potencialiems darbdaviams jūsų CV kopiją kartu su lydraščiu. Paprastai jūs neprivalote siųsti savo nuotraukos. Kreipkitės į dideles firmas ir organizacijas, nurodydami, kodėl jūs norėtumėte dirbti pas juos ir kodėl jie jus turėtų pasamdyti. Jei jūsų profesija turi specialybinį ryšį, jie galėtų jums pateikti firmų sąrašą, kurios tuo metu samdo tokius specialistus arba ruošiasi tą daryti.

 

 http://europa.eu.int/eures/

www.jobcentreplus.gov.uk

www.yell.com

 

 

LEIDIMAS GYVENTI

 

Jei turite teisę gyventi JK, tai jums nereikalingas leidimas gyventi ir nėra būtinybės registruotis policijoje. Tačiau galite kreiptis dėl leidimo gyventi, jei norite. Viena iš priežasčių, dėl ko jums reiklėtų kreiptis dėl leidimo gyventi – tai jūsų šeimos narių noras prašyti gyvenamosios vietos dokumentų.

Leidimai gyventi galioja penkerius metus. Tačiau jie gali būti išduoti trumpesniam laikui, jei, sakykim, jūs dirbate arba mokotės JK mažiau, nei 12 mėnesių.

Jei su jumis nori atvykti gyventi šeimos nariai, kurie nėra EEZ piliečiai, jie turėtų kreiptis dėl gyvenamosios vietos dokumentų. Jei jie turi tokius dokumentus, jiems jie nebus reikalingi, kiekvieną kitą kartą atvykstant į JK. Šeimos nariui duoti gyvenamosios vietos dokumentai galios tiek pat laiko, kiek ir jūsų leidimas gyventi.

Jūsų šeimos nariams gyvenamosios vietos dokumentai nebus išduoti, jei jūs pats neturite teisės gyventi JK. Taip pat jei jūsų vyras (žmona), kuris (kuri) yra ne EEZ pilietis (pilietė), yra vedęs (ištekėjusi) iš savanaudiškų paskatų, jis (ji) nebus traktuojamas (traktuojama), kaip šeimos narys.

Yra tam tikros aplinkybės, kuriose jūsų šeimai gali būti atimta teisė gyventi JK. Tai gali būti tuo atveju, jei jūs nebetenkate teisės ilgiau gyventi JK, jei jūs ilgam paliekate JK arba jei jūs daugiau nebedirbate šalyje, o jūsų šeimos nariams reikalinga pagalba iš valstybinių fondų. Taip pat teisė gyventi prarandama tuo atveju, kai įvyksta skyrybos.

Lietuvos Respublikos piliečiams leidimas gyventi Jungtinėje Karalystėje nereikalingas.

 http://europa.eu.int/eures/

 

 

DARBO SĄLYGOS

 

Darbo Laiko Reglamentai, kurie įgyvendina Europos Darbo Laiko  Direktyvą, suteikia darbuotojams sekančias teises:

Iš darbuotojo gali būti reikalaujama, jog jis dirbtų vidutiniškai 48 val. Per savaitę, nors išskirtinais atvejais darbuotojai gali patys pasirinkti ilgesnę darbo trukmę.

Keturių savaičių per metus apmokamas atostogas.

11 valandų poilsį 24 valandų laikotarpyje.

Poilsio pertrauką darbo metu, jei darbo diena ilgesnė, nei 6 valandos.

Vieną kassavaitinę išeiginę dieną.

Vidutiniškai aštuonias naktines darbo valandas bet kuriuo 24 valandų laikotarpiu. Teisę naktinės pamainos darbuotojams gauti reguliarius sveikatos priedus.

 

Šie reglamentai netaikytini oro transporto darbuotojams, geležinkelio, kelių, jūros, vidaus vandenų ir ežerų transporto darbuotojams, jūrų žvejams ir kitokiems jūros darbuotojams, pagrindinai dirbantiems naftos ir dujų gavybos jūroje pramonėje, gydytojams, dalyvaujantiems mokymuose.

Nėra reglamentų dėl viršvalandžių, kuriuos gali dirbti darbuotojas. Individualios darbo sutartys nustato, , kokius viršvalandžius dirbs darbuotojas, kiek jam bus mokama už tai. Dėl viso to darbuotojas individualiai susitaria su darbdaviu.

Nėra jokių potvarkių dėl darbo sekmadieniais, dėl viso to paprastai susitariama darbo sutartyje. Tačiau Anglijoje ir Velse parduotuvių darbuotojai turi teisę nebūti atleisti arba patirti kokį nors kitą žalingą poveikį už atsisakymą dirbti sekmadieniais.

Lanksti darbo struktūra yra populiari šiomis dienomis, kadangi darbuotojai stengiasi palaikyti sveiką darbo ir gyvenimo balansą. Darbdaviai yra įpareigoti laikytis lanksčios darbo sistemos, kai darbuotojas turi vaikų iki 6 metų amžiaus arba neįgalių vaikų iki 18 metų. Jei darbdavys atmeta prašymą, jis privalo pateikti raštišką priežasties paaiškinimą, o darbuotojas gali apskųsti sprendimą. Jei darbuotojas neatitinka prieš tai paminėtų reikalavimų, jis pakartotinai gali teikti prašymą, tačiau darbdavys nėra įpareigotas jį priimti.

 

 http://europa.eu.int/eures/

 

 

APSIGYVENIMAS

 

Būstas JK yra brangus. Tai ypač aktualu dideliuose miestuose. Brangiausios sritys yra Londonas ir pietryčių Anglija. Trumpai šnekant, kuo labiau į šiaurę, tuo įperkamesni būstai.

Anglui jo namai yra tvirtovė – taip sako patarlė. Didžioji dauguma britų gyvena namuose, o ne butuose ir šalyje, kur didelis gyventojų tankumas, tai gali sukelti problemą. Jauni žmonės, ketinantys įsigyti pirmąjį namą, gali būti išstumti iš rinkos. Tačiau nuosavybės kainos dažnai yra cikliškos, taigi nepanašu, kad tokia situacija liktų visam laikui.

Perkant namą, sklypo agentai pateiks bendrą informaciją apie namo pirkimą ir taip pat parodys atitinkamus rekvizitus. Jei yra būtina, jūs galite šnektelti su banku ar statybos bendrove dėl mokesčio už namą sureguliavimo. Verta apsidairyti aplinkui, kadangi palūkanos ir sąlygos gali ženkliai skirtis. Mokesčiai už būstą gali siekti 100% nuosavybės vertės, o kartais ir daugiau. Išmokama, kaip taisyklė, per 20-25 metrus.

Nuosavybės ir nuomojimo agentai gali jums padėti, kai jūs ieškote išsinuomoti nuosavybę. Jie parodysa jums bet kurią nuosavybę, esančią jų dispozicijoje, ir paaiškins jums visą procesą. Nuomoti nuosavybę galima su baldais arba be jų. Nuoma paprastai mokama kas mėnesį.

Nuosavybės ir nuomojimo agentus galite rasti verslo direktorijoje, tokioje, kaip Geltonieji Puslapiai. Patartina kiek įmanoma daugiau variantų aptarti, kadangi jų žinioje yra labai daug nuosavybių.

 

www.justlanded.com/english/.

 

 

MOKESČIAI

 

Jungtinėje Karalystėje veikia progresyvinė mokesčių sistema. Atsižvelgiant į jūsų pajamas jums gali tekti mokėti 10%, 22% arba 40% pajamų mokestį. Šį mokestį iš jūsų algos išskaičiuoja darbdavys, o jūs kartą per metus turite užpildyti mokesčių deklaraciją ir susigrąžinti pinigus, jei esate permokėjęs.

Pajamų mokestis yra išskaičiuojamas tiesiai iš algos pagal „Mokėk, kada uždirbi“ (Pay As You Earn) (PAYE) schemą.. pajamos yra apmokestinamos pagal sekančias normas:

Pradinė norma 10% £0 - £1960;

Bazinė norma 22% £1961 - £30500;

Aukštesnė norma 40% virš £30500.

 

Visos apmokestinamos pajamos turi būti uždeklaruotos Valstybinių Mokesčių Departamente. Mokesčių deklaracijos užpildomos, naudojantis saviįvertinimo sistemą, pagal kurią jūs pateikiate visą reikalingą informaciją ir paskaičiuojate uždarbius. Tuomet Valstybinių Mokesčių Departamentas patikrina šią informaciją ir pasako, kiek jūs turite mokėti.

Socialinio draudimo įmokos arba taip vadinamas Nacionalinis draudimas (National Insurance) (NI) taip pat yra tiesiogiai išskaičiuojami iš jūsų algos. Yra 6 skirtingos įmokų rūšys, pavyzdžiui, dirbantys žmonės moka 1 klasės įmokas.

 http://europa.eu.int/eures/

 

 

Griežtai draudžiama Užsienos.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur
arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Užsienos.lt kaip šaltinį.