Gyvenimo sąlygos Danijoje

GYVENIMO SĄLYGOS

Valiuta

Danijos valiuta yra Danijos krona (D.kr). 1D.kr = 100 øre

Darbo valandos
Parduotuvės atidarytos nuo 10.00 iki 17.30 darbo dienomis. Tačiau didelės parduotuvės ir supermarketai dirba nuo 9.00 iki 20.00. Šeštadieniai paprastai parduotuvės užsidaro 13.00, tačiau yra parduotuvių dirbančių pirmą ir/ar paskutinį šeštadienį iki 16.00. Daugelyje parduotuvių galima atsiskaityti Danijos banko kortele Dankort. Taip pat galioja tarptautinės kortelės

Bankai
Bankai dirba nuo 9.30 iki 16.00 pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, ketvirtadieniais nuo 9.iki 18.00. Tarptautines kreditines korteles galima naudoti bankomatuose.

Vairuotojo pažymėjimas
Vairuotojo pažymėjimai, kurie yra išduodi ES/EEE šalyse, galioja ir Danijoje.

Mašinos atsivežimas į Daniją

Jei norite atsivežti savo mašiną į Daniją, susisiekite su vietos mokesčių institucija, gauti informaciją dėl mokesčių, PVM ir registracijos.

APSIGYVENIMAS

Beveik 60 % gyventojų turi savo būstą – namą/butą (68 proc. namai, 32 proc. butai). 10 proc. danų taip pat turi taip vadinamus vasarnamius.

Gali būti sunku surasti būstą nuomai, ypatingai jei ieškote didžiuosiuose miestuose. Skelbimai dėl nuomos yra skelbiami vietos ir šalies laikraščiuose, pvz. Jyllands-Posten (www.jp.dk), Berlingske Tidende (www.berlingske.dk), Politiken (www.poljob.dk) ir Stifstidende (www.jobdanmark.dk). Nuomojant būstą įprasta mokėti 3 mėnesių avansinį depozitą. Standartinę nuomos sutartį galima įsigyti daugelyje knygynų. Nuomojamų būstų skelbimus galite rasti internete www.boligportal.dk.

Mažų pajamų Danijos gyventojai gali teirautis subsidijų nuomai, jei nuomos mokestis yra didelis. Vietos nekilnojamo turto agentūras galite rasti internete www.bolig-guide.dk. Nekilnojamo turto agentūros gali suteikti informaciją dėl namo ar buto pirkimo. Kainos skiriasi priklausomai nuo vietovės ir priklauso nuo pajamų mokesčių lengvatų sistemos. Danijoje pirkėjai paprastai gali gauti paskolą nekilnojamam turtui įsigyti, įkeičiant įsigyjamą turtą. Paskola paprastai yra 80 proc. įsigyjamo turto vertės ir gali būti suteikiama 30 metų. Paskolos palūkanoms taikomas mokesčių nuolaidos.

ŠVIETIMAS

Daugumoje savivaldybių veikia vaikų dienos priežiūros centrai, vaikų darželiai ir savivaldybių vaikų priežiūros dienos centrai. Auklių paslaugas galima skelbti vietos laikraščiuose.

Mokyklos lankymas nėra privalomas, tačiau yra privaloma lankyti 9 metų pradinę mokyklą (Folkeskole). Mokyklą pradedama lankyti nuo 7 metų. Mokslas ir knygos yra nemokamos pradinėse mokyklose. Galima mokintis namuose arba privačiose mokyklose; apie 10 proc. danų vaikų lanko privačias mokyklas.

Paprastai vaikai nuo 6 metų yra leidžiami į priešmokyklines klases, kad pritaptų prie mokyklos aplinkos. Anglų kalba yra mokinama nuo 4 mokyklos klasės ir antra užsienio kalba – nuo 7 mokyklos klasės. Galima pasirinkti ar lankyti 10 klasę.

Po pradinės mokyklos galima rinktis – profesinis mokymas ar vidurinis mokymas.

Profesinis mokymas suteikia profesiją. Baigus vidurinį mokslą galima stoti į aukštojo mokslo institucijas.

PRIEŠ IŠVYKSTANT Į DANIJĄ

Bedarbio pašalpos pervedimas į Daniją

Remiantis ES reglamentais jūs galite pervesti savo bedarbio pašalpą į Daniją laikotarpiui iki 3 mėn., tačiau bedarbiu savo šalyje turi būti registruotas mažiausiai 4 savaites prieš išvykstant. Apie ketinimą išvykti ieškoti darbo kitoje ES šalyje turite informuoti instituciją, kurioje gaunate bedarbio pašalpą. Paprašykite formos E303. Tačiau prisiminkite, kad formos reikia prašyti iš anksto. Formą E303 jūs turite pristatyti Danijos užimtumo tarnybai.

Jūs turite užsiregistruoti kaip ieškantis darbo vietos užimtumo tarnyboje, Arbejdsformidlingen – AF, per 7 dienas atvykus į Daniją. Kai užsiregistruosite, gausite pašalpos kortelę. Bedarbio pašalpą jums mokės Danijos AF.

Asmeniniai dokumentai

Rekomenduojama į Daniją atsivežti sekančius dokumentus:
Vizito Danijoje metu galiojantį pasą ar identifikavimo kortelę.
Gyvenimo aprašymą – CV (curriculum vitae) daniškai
Diplomą ir kvalifikacinius pažymėjimus, išverstus į danų kalbą
Asmeninių dokumentų kopijas
Santuokos liudijimą ir vaikų gimimo liudijimus
Rekomenduojama su savimi turėti kreditinę kortelę, pvz. Visa ar Eurocard.
DARBO PAIEŠKA

Informacija apie laisvas darbo vietas

Internetas

Užimtumo tarnybos AF interneto svetainė: http://www.af.dk

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje galite rasti informaciją apie laisvas darbo vietas visoje šalyje. Taip pat CV duomenų bazėje galite palikti savo gyvenimo aprašymą.

Sezoninis darbas Danijoje

Danijos EURES patarėjai sukūrė specializuotą interneto svetainę ieškantiems sezoninio darbo Danijoje www.seasonalwork.dk Čia pateikiama informacija apie darbo ir gyvenimo sąlygas, darbo apmokėjimą, taip pat galima užpildyti anketą dėl darbo Danijos ūkiuose.

„Darbo gido“ (job-guide) interneto svetainė: www.job-guide.dk

Šioje interneto svetainėje galima rasti nuorodas į įdarbinimo tarnybų, didžiausių Danijos įmonių, kurios siūlo laisvas darbo vietas, internetinius puslapius.

Užimtumo tarnyba, AF

Galite užsiregistruoti kaip ieškantis darbo vietos darbo centre. Darbo centro darbuotojai jums suteiks informacijos apie darbo paiešką ir mokymo kursus.

AF taip pat teikia sekančias paslaugas:

Darbo centrai

Darbo centruose galite rasti skelbimų dėl laisvų darbo vietų. Čia galima nemokamai nusikopijuoti laisvų darbo vietų skelbimus ir pasinaudoti nemokamu telefonu skambinant dėl darbo.

“Darbo dėžės”

“Darbo dėžes” galima rasti daugumoje regionų. Tai kompiuteriai, kuriuose galima rasti informacijos apie laisvas darbo vietas ir tą informaciją atspausdinti. „Darbo dėžes“ galima rasti darbo centruose, bibliotekose ir kai kuriuose parduotuvių centruose. Informacija kiekvieną dieną yra atnaujinama.

Darbo TV

Televizijos kanalas TV2 transliuoja programą Darbo TV pirmadieniais-penktadieniais 11.00. Programa rodoma 2 valandas ir joje galima pamatyti informaciją apie laisvas darbo vietas. Informacija apie mokymo kursus, informacinius susirinkimus pateikiama programos pabaigoje.

Laikraščiai

Sekantys laikraščiai sekmadienio ir trečiadienio leidiniuose spausdina skelbimus dėl laisvų darbo vietų:

Morgenavisen Jyllands-Posten
http://www.jp.dk (+CV duomenų bazė)
Politiken
http://www.poljob.dk (+CV duomenų bazė)
Berlingske tidende
http://www.berlingske.dk
Stiftstidende
http://www.jobdanmark.dk

Dauguma vietinių laikraščių taip pat turi skelbimų apie laisvas darbo vietas skirsnius.

Darbo rinkos organizacijos

Jei esate profesinės sąjungos narys, galite gauti nario laikraštį. Kai kurios draudimo nuo nedarbo profesinės sąjungos/fondai siūlo savo nariams registruotis jų pačių darbo tarnyboje, pvz. Ingeniørernes jobservice (inžinierių darbo tarnyba).

Įdarbinimo ir laikino darbo agentūros

Yra daug privačių įdarbinimo tarnybų, kurios teikia pasiūlymus laikiniems darbams sekretoriams, viešbučių tarnautojams, sandėlininkams ir pan. Tokias agentūras galima rasti Geltonuose puslapiuose. Taip pat kai kurių agentūrų nuorodas galima rasti EURES Danija interneto puslapyje.

Gyvenimo aprašymas

Jūsų gyvenimo aprašymas ir kreipimasis dėl darbo turi būti parašytas danų kalba, nebent laisvos darbo vietos skelbime nurodoma kitaip.

Gyvenimo parašymas ir kreipimasis dėl darbo turėtų tilpti viename, daugiausiai dvejuose A4 formato puslapiuose. Jame turi būti pateikta:
Atsakas į skelbimą
kvalifikacijos aprašymas
jūsų asmens aprašymas
taip pat diplomų ir kvalifikacinių pažymėjimų kopijos
Nedėkite daugiau kaip 2 ar 3 priedus prie gyvenimo aprašo.

Gyvenimo aprašymas turėtų būti chronologiškas, pradedant esamą ar paskutinę jūsų veiklą darbo patirties skiltyje.

KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

Dokumentą dėl mokslo diplomo pripažinimo Danijoje gali išduoti Danijos kvalifikacijų vertinimo centras CVUU. CVUU įvertins jūsų išsimokslinimo lygį remiantis Danijos švietimo struktūra ir išduos jums pažymėjimą.

Paprastai kvalifikacijos vertinimas trunka daugiausia iki 1 mėnesio. Jei reikalinga, CVUU sudarys vertinimo komisiją ar mokslo komitetą. Tokiu atveju vertinimas gali užtrukti iki 4 mėnesių.

Platesnės informacijos teiraukitės:

Danish Centre for assessment of foreign Qualifications
Danasvej 30
DK-1780 Copenhagen V
Telefonas: +45 33 26 84 90
Faksas: +45 33 26 84 91
www.cvuu.dk

ĮVAŽIAVIMO PROCEDŪRA

Kai norite pradėti dirbti Danijoje, iš karto atvykus reikia sutvarkyti eilę dokumentų:

Leidimas gyventi
Danijoje likti leidžiama trims mėnesiams kaip turistui. Jeigu ieškote darbo Danijoje ir esate registruotas valstybinėje Danijos užimtumo tarnyboje(Arbejdsformidlingen, AF) ir informuojate apie savo buvimą atsakingą instituciją (statsamt), turite teisę pasilikti šalyje dar 3 mėn. Jei pradėsite dirbti, turite kreiptis į apskrities administraciją Statsamt, a) prašymo leidimui gyventi formos ir b) darbdavio deklaracijos (Kopenhagoje reikėtų kreiptis į Københavns Overpræsidium). Turite užpildyti prašymo formą, o jūsų darbdavys užpildys darbdavio deklaraciją.

Abi šias formas turite pateikti apskrities administracijai. Turėkite savo pasą ir 2 nuotraukas. Apskrities administracija leidimą gyventi išduos per 2 savaites. Tačiau leidimą gyventi išduos jums tik tokiu atveju, jei jūsų minimalios pajamos bus 7,647.00 Danijos kronų per mėnesį jei esate vyresnis nei 25 metai ir 4,905.00 Danijos kronų jei esate jaunesnis nei 25 metai. (2002 metų duomenimis).

Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Islandijos piliečiai Danijoje gali dirbti be leidimo gyventi, tačiau su savimi turi turėti „šiaurės šalių dokumentą dėl adreso pasikeitimo“ (Internordisk flyttebevis).

Asmens registracijos numeris (CPR numeris/socialinė apsauga)

Jūs turite užsiregistruoti šalies registre, Folkeregisteret. Registruojanti turėkite leidimą gyventi ar „šiaurės šalių dokumentą dėl adreso pasikeitimo“ (Internordisk Flytttebevis), savo asmens pasą, santuokos liudijimą ir vaikų gimimo liudijimus. Šalies registras jusm išduos asmens registracijos pažymėjimą (CPR numeris) ir šalies sveikatos draudimo kortelę. Žiūrėkite 9 straipsnį apie sveikatos apsaugą.

Mokesčiai

Asmenys, dirbantys Danijoje, turi mokėti pajamų mokestį. Kad gautumėte atlyginimą jūs turite turėti mokesčių kortelę, kurioje bus nurodyta, kiek procentų mokesčių jums reikės mokėti, ir kokios mokesčių lengvatos jums taikomos. Kai kreipsitės į vietos mokesčių instituciją, turėkite su savimi asmens identifikavimo dokumentą ir leidimą gyventi. Mokesčių kortelė jums bus išduota darbo vietoje. Žiūrėkite 8 straipsnį apie mokesčius.

Kalbų mokyklos

Darbo kalba – danų – galioja daugumoje Danijos įmonių. Kiekviena savivaldybė siūlo danų kalbos kursus užsieniečiams. Kursai vyksta iki 18 valandų per savaitę ir paprastai yra nemokami jei turite CPR numerį(vakaro ar dienos kursai).

DARBO SĄLYGOS

Įdarbinimo sąlygos

Remiantis aktu “Darbdavio pareiga informuoti darbuotoją dėl įdarbinimo sąlygų“, darbdavys turi suteikti darbuotojui sekančią informaciją:
Darbdavio vardas ir adresas
Darbo vietos adresas
Darbuotojo pareigų aprašas darbo
Pradžios data
Ar darbas terminuotas ar pastovus
Teisė į apmokamas atostogas
Įspėjimo terminus
Atlyginimas, priedai ir pan.
Dienos ar savaitės darbo valandas
Kolektyvinės sutartys ar susitarimai įdarbinimo atveju
Ši informacija turi būti pateikta raštu – darbo sutartyje ar darbdavio laiške dėl įdarbinimo. Darbdavys turi raštu pranešti apie darbo sąlygų pasikeitimą mažiausiai prieš 1 mėnesį. Tai netaikoma jei darbo sąlygos keičiasi dėl kolektyvinių sutarčių ar įstatymo pasikeitimo.

Profesinės sąjungos

Profesinės sąjungos Danijoje yra stiprios.

Jūsų darbdavys suteiks informaciją, kokios profesinės sąjungos veikia.

Profesinės sąjungos suderina kolektyvines sutartis su darbdaviais dėl atlyginimų, darbo sąlygų, atostogų, apsaugos dėl atleidimų ir pan. Jos taip pat derina socialines paslaugas, tokias kaip darbdavio mokama ligos ar nelaimingų atsitikimų darbe pašalpa. Taip pat profesinės sąjungos administruoja susitarimus dėl profesinio mokymo.

Nelaimingo atsitikimo atveju ar kitais socialiniais klausimais profesinė sąjunga atstovauja jus prieš darbdavį ir visuomenę. Problemų darbe atveju, jūs, kaip profesinės sąjungos narys, galite kreiptis į profesinės sąjungos atstovą ar tiesiogiai į profesinę sąjungą.

Atostogos

Jūs gaunate teisę į apmokamas atostogas sekančiais kalendoriais metais.

Atostogų metai prasideda nuo gegužes 2 d. iki sekančių gegužės 1 d. (t.y. 2000 metais jūs gaunate teisę į apmokamas atostogas periode tarp 2001 m. gegužės 2 d. iki 2002 m. gegužės 1 d.).

Pagal kolektyvines sutartis atostogos yra 30 kalendorinių dienų (įskaitant ir sekmadienius), iš kurių 18 dienų turi būti nuo gegužės 2 dienos iki rugsėjo 30 dienos. Išimtys gali būti susitarus su vadovybe.

Jei jūs nedirbote visus praeitus kalendorinius metus, atostogų dienos skaičiuojamos naudojantis pro rata taisykle (2 ½ dienos mokamų atostogų už išdirbtą mėnesį). Jus dar galite paimti nemokamų atostogų, tačiau bendras atostogų dienų skaičius negali viršyti 30 kalendorinių dienų. Jei neturite kitokių finansinių išteklių, galite prašyti atostogų pašalpos, kuri bus mokama iš jūsų asmeninio draudimo nuo nedarbo fondo. Konkretesnės informacijos teiraukitės draudimo nuo nedarbo fonde.

Atleidimas iš darbo

Danijoje nėra tiesioginės apsaugos nuo atleidimo iš darbo. Tačiau kolektyvinėse sutartyse galioja įvairūs susitarimai tarp darbuotojų grupių. Tai reiškia, kad visose kolektyvinėse sutartyse yra nurodyta įspėjimo dėl atleidimo terminai.

Tačiau “Bendrame susitarime” tarp Danijos Profesinių sąjungų konfederacijos (LO) ir Danijos darbdavių konfederacijos (DA) yra nustatytos tam tikros taisyklės. Remiantis šiuo susitarimu darbdavys negali atleisti darbuotojo be jokios priežasties ir darbuotojas, kuris įmonėje išdirbo daugiau nei 9 mėnesius, turi teisę reikalauti iš darbdavio paaiškinimo dėl atleidimo.

Tačiau taisyklės paprastai skiriasi priklausomai nuo veiklos srities ir kolektyvinių sutarčių.

Atleidimo iš darbo atveju, jus galite susisiekti su profesine sąjunga ar profesinės sąjungos atstovu įmonėje. Profesinė sąjunga gali padėti sprendžiant ginčus dėl atleidimo.

Tėvystės atostogos

Darbuotojas, turintis vaikų iki 9 metų, turi teisę gauti nuo 13 iki 52 savaičių iš eilės tėvystės atostogas. Darbuotojai, bedarbiai ar savarankiškai dirbantys asmenys (drausti ar nedrausti), ir gaunantys pašalpas pinigais, turi teisę į 13 savaičių iš eilės tėvystės atostogas.

Platesnės informacijos teiraukitės vietos užimtumo tarnyboje, AF, draudimo nuo nedarbo fonde ar savivaldybėje. Danijos darbo rinkos vadovybė yra parengusi informacinius lapelius pavadinimu „Et nyt arbejdsliv“ (Naujas darbo gyvenimas): „Orlov til børnepasning“ (Tėvystės atostogos): www.ams.dk/publikstioner/pub145/default.asp.

MOKESČIAI

Mokesčių sistema

Danijoje yra progresinė pajamų mokesčių sistema. Pajamų mokestis dalinamas į 3 lygius: bazinis, vidutinis ir didžiausio apmokestinimo.

Šalyje yra 30 mokesčių centrų, kur galima kreiptis iškilus klausimams dėl pajamų apmokestinimo.
Bazinio lygio pajamoms taikomas 40 proc. mokestis (tačiau jei galioja mokesčių lengvatos, jos yra minusuojamos).

Vidutinio lygio pajamoms (daugiau nei 191,200 Danijos kronų per metus) taikomas papildomas 6 proc. pajamų mokestis, o didžiausio apmokestinimo pajamoms 285,200 Danijos kronų per metus) – papildomas 15 proc. pajamų mokestis. (2002 duomenimis). 2002 m. mokesčiai buvo „įšaldyti“, todėl nuo 2002 m. mokesčiai nedidėjo.

Visi darbuotojai papildomai moka darbo rinkos įmokas. 2003 metais šios įmokos sudarė 8 proc. bruto pajamų.

Pagal Darbo Kortelės Schemą, kuri Danijoje pradėta taikyti 2002 m., tam tikrų sektorių darbuotojai pirmus 3 metus moka tik fiksuotą pajamų mokestį – 25 proc. Tai galioja sveikatos apsaugos darbuotojams, mokslo darbuotojams.

Pajamų mokesčio lygis

Iš esmės visos pajamos – pajamos pinigais ir natūra – yra apmokestinamos. Tačiau suskaičiavus visas apmokestinamas pajamas, taikomos mokesčių nuolaidos (pvz. asmeninės, paskolų palūkanų, transporto, mokesčių profesinėms sąjungoms ir draudimo nuo nedarbo įmokų).

2001m. asmeninės nuolaidos sudarė 34,400 Danijos kronų per metus. Kitos nulaidos priklauso nuo tikrųjų išlaidų transportui iki darbo ir iš darbo, įmokų ir pan.

Pavyzdžiui:

Mėnesio bruto darbo užmokestis
16,981.20 D.kr.
Darbo rinkos įmokos (8 proc. nuo 16,981.20)
1,358.00 D.kr.
Neto darbo užmokestis
15,623.20 D.kr.

Neto darbo užmokestis
5,623.20 D.kr.
Nuolaidos pagal pajamų kortelę
4,958.00 D.kr.
Apmokestinamos pajamos
10,665.20 D.kr.

Pajamų mokestis, bazinis lygis, (40 proc. nuo 10,665.20)
4,266.00 D.kr.
Neto darbo užmokestis
11,357.20 D.kr.

Pajamų mokesčio deklaravimas

Danijos mokesčių metai atitinka kalendorinius metus. Apmokestinimas priklauso nuo jūsų pajamų praeitais kalendoriniais metais. Metų pradžioje gausite pajamų mokesčio formą, kurią turite užpildyti ir gražinti mokesčių institucijai. Taip pat tokią formą galite užpildyti internete www.toldskat.dk. Mokesčių institucija suskaičiuos tikslų jūsų pajamų mokestį ir atsiųs jums metinį pranešimą. Jei sumokėjote per daug mokesčių, jie jums bus gražinti, jei sumokėjote per mažai mokesčių, turėsite sumokėti papildomai.

SOCIALINĖ APSAUGA

Socialinės apsaugos struktūra Danijoje:
Bedarbio pašalpa, nedarbo atveju
Socialinės pašalpos ligos ar vaiko gimimo atveju
Pašalpos nelaimingo atsitikimo/profesinio susirgimo atveju
Priešpensinės pašalpos ir senatvės pensijos
Išmokos mirties atveju
Šeimos pašalpos.
Didžiausia Danijos socialinės apsaugos dalis yra finansuojama iš mokesčių. Visos aukščiau paminėtos įmokos yra privalomos išskyrus draudimo nuo nedarbo įmokas.

Darbuotojai, savarankiškai dirbantys ir darbdaviai turi mokėti įmokas darbo rinkos fondui (darbo rinkos įmokos). Ši įmoka darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems sudaro 8 proc. nuo darbo užmokesčio, ją moka darbdavys. Teisė naudotis viešomis paslaugomis nepriklauso nuo sumokėtų įmokų. Įmokos į darbo rinkos fondą yra naudojamos finansuoti paslaugas. Anksčiau šios paslaugos buvo finansuojamos per mokesčius.

Draudimas nuo nedarbo

Draudimo nuo nedarbo įmokos mokamos pasirinktinai. Jas administruoja draudimo nuo nedarbo fondas. Draudimo nuo nedarbo fondai yra privačios darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų organizacijos, kurių tikslas užtikrinti finansinę paramą asmeniui tapus bedarbiu. Danijoje yra 38 patvirtinti fondai (36 darbuotojams ir 2 savarankiškai dirbantiems). Draudimo nuo nedarbo fondai suskirstyti pagal veiklos rūšis.

Draudimo nuo nedarbo fondai bendradarbiauja su profesinėmis sąjungomis ir kitomis darbo rinkos organizacijomis, tačiau neprivaloma būti profesinės sąjungos nariu, norint užsiregistruoti draudimo nuo nedarbo fonde.

Kai pradedate dirbti Danijoje, užsiregistruoti draudimo nuo nedarbo fonde pagal jūsų veiklos rūšį yra jūsų paties atsakomybė. Draudimo nuo nedarbo direktoratas ar užimtumo tarnybos (AF) jums suteiks informaciją, į kokį fondą jums reikėtų kreiptis.

Kai tampate draudimo nuo nedarbo fondo narys, jūsų paklaus, ar norite ir mokėti mokesčius į priešpensinį fondą. Nors Danijos draudimo nuo nedarbo fondo nariu liksite mažiausiai 25 metus, ši programa nėra svarbi. Platesnės informacijos teiraukitės savo draudimo nuo nedarbo fonde.

Kam skiriama

Stoti į draudimo nuo nedarbo fondą galima tik esant sekančioms sąlygoms:
Amžius nuo 18 iki 65
Leidimas pastoviai gyventi Danijoje
Užimtumas pagal fondo aptarnaujamą veiklos rūšį
Jei savarankiškai dirbantis: įrodymas dėl įmonės nuosavybės arba dėl sutuoktinio įmonės valdymo
Galite prašyti pilno arba dalinio draudimo.

Bedarbio pašalpa

Tapus bedarbiu turite užsiregistruoti vietos užimtumo tarnyboje, AF pirmą bedarbystės dieną. Ten jūs turėsite užpildyti bedarbio deklaraciją ir pateikti ją draudimo nuo nedarbo fondui. Turite aktyviai ieškoti darbo ir būti pasirengus priimti pasiūlymus dėl darbo.

Bedarbio pašalpa skiriama tik tuo atveju, jei prieš tapdamas bedarbiu per paskutinius 3 metus išdirbote mažiausiai 52 savaites ir esate registruotas draudimo nuo nedarbo fonde bent 1 metus. Draudimo periodai kitose ES/EEE šalyse taip pat galioja. Tačiau reikalinga E301 forma, kurią turėtų išduoti šalių, kuriose anksčiau dirbote, draudimo institucijos.

Bedarbio pašalpą Danijoje gausite 8 savaites iš eilės. Per 12 savaičių buvimo Danijoje jūs turite įsidarbinti.

Kas savaitę bedarbio pašalpa mokama už 5 darbo dienas. Bedarbio pašalpa sudarytų daugiausia 90 proc. jūsų buvusių pajamų, tačiau savaitės bedarbio pašalpą negali viršyti 3,020 Danijos kronų per savaitę (2002). Pašalpa yra mokama arba 14 dienų arba 4 – 5 savaites. Draudimo nuo nedarbo fondo narys iš viso bedarbio pašalpą gali gauti 4 metus.

Teisę gauti bedarbio pašalpą turi asmenys, kurių amžius 65 metai (pensijinis amžius).

Papildomos informacijos teiraukitės:
Šalies darbo direktoratas
www.adir.dk

Socialinė apsauga

Danijos sveikatos sistema yra finansuojama iš surinktų mokesčių.|

Bet kuris asmuo, kuris turi leidimą pastoviai gyventi Danijoje ar kuris dirba Danijos laivuose turi teisę naudotis valstybine sveikatos sistema.

Kai atvykstate į Daniją ir užsiregistruojate šalies registre, jums suteikiama šalies sveikatos draudimo kortelė (sygesikringskort). Jums kortelės atskirai prašyti nereikia. Šios kortelės reikia, kai kreipiatės pas gydytoją.

Danijoje yra 2 socialinės apsaugos kategorijos –I ir II kategorija, kurias galima pasirinkti asmeniškai, tačiau apie pasirinkimą turite informuoti vietos sveikatos instituciją. Kategoriją galima keisti kartą metuose.

Asmenys, priklausantys I kategorijos socialinei apsaugai, pasirenka bendros praktikos gydytoją. Prieš vykstant pas specialistus, reikia bendrosios praktikos gydytojo siuntimo. Gydymas nemokamas.

Asmenys, priklausantys II kategorijos socialinei apsaugai, gali pasirinkti ir bendrosios praktikos gydytoją ir specialistus. Tik dalis teikiamų paslaugų yra nemokama.

Socialinė apsauga padengia išlaidas:
tam tikriems medikamentams
atskirus atvejus dantų priežiūrą ir gydymą (tik I kategorijoje stomatologai priklauso šalies sveikatos sistemai)
Fizioterapija, turint siuntimą iš bendrosios praktikos gydytojo
Plastikos chirurgija, turint siuntimą iš bendrosios praktikos gydytojo.

Gydymas ligoninėje yra nemokamas asmenims, priklausantiems abiems kategorijoms. Ligoninę galima pasirinkti, tačiau tik kai reikalingas bendrojo pobūdžio gydymas. Šalies sveikatos sistemos kortelė galioja ir kai kuriose užsienio šalyse, jei ten būnate ne ilgiau kaip 4 savaites. Platesnės informacijos teiraukitės vietos sveikatos institucijose.

LIGOS PAŠALPA

Ligos pašalpa, kurią moka darbdavys

Jūsų darbdavys turi mokėti ligos pašalpą daugiausia 2 savaites, toliau ligos pašalpą moka savivaldybė. Ligos pašalpa skiriama tik tuo atveju, jei esate išdirbęs mažiausiai 13 savaičių ir bent 120 valandų.

Svarbu pažymėti, kad taisyklės dėl ligos pašalpos mokėjimo skiriasi priklausomai nuo kolektyvinių sutarčių. Nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinės ligos atveju darbdavys turi mokėti ligos pašalpą net iki 4 mėnesių.

Jei susirgote, turite iš karto informuoti darbdavį, ir jei darbdavys reikalauja, jam turite pristatyti pažymėjimą iš gydytojo. Jei to nepadarysite, ligos pašalpa jums nebus mokama.

Ligos pašalpa negali būti nemokama daugiau nei 12 mėnesių per 18 mėnesių laikotarpį. Tačiau savivaldybė gali nuspręsti pašalpą mokėti ilgiau.

Ligos pašalpa savarankiškai dirbantiems

Jei esate savarankiškai dirbantis, ligos pašalpą jums mokės savivaldybė, tuo atveju, jei liga tęsiasi ilgiau kaip 3 savaites ir savarankiškai dirbate bent 6 mėnesius. Savarankiškai dirbantys gali gauti ligos pašalpą nuo pat pirmos

Komentaras

  1. Ar noretumete, kad nauja pradžia, be skolu? Tai yra imanoma šiandien! Jus ieškote asmenines paskolos, hipotekos ar ilgos trukmes ir jusu bijo. Prašome rašyti mumis del jusu asmenines paskolos El. paštas :m.didisse.j@gmail.comSigmas ” Crédit jusu paslaugoms 24/24 Valandu P. S: aš tik skolina asmenims, kurie gali gražinti man

Atsakyti didisse Atšaukti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Kviečiame užsiregistruoti ir nepraleisti svetainėje publikuojamų svarbių naujienų ir darbo skelbimų.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This