Mokesčiai Danijoje (2 dalis)

Mokesčiai Danijoje (2 dalis)

Apie mokesčius – gyvenantiems užsienyje ir dirbantiems Danijoje (2 dalis)

Pajamų mokesčio lengvatos ir darbdavio išmokos

Prieš skaičiuojant mokesčius turite teisę į tam tikras Danijoje gautų pajamų mokesčio lengvatas. Tai gali būti neapmokestinamasis pajamų dydis. Dar galite pretenduoti, kad būtų padengtos jūsų patirtos išlaidos, susijusios su darbu Danijoje. Jei išlaidas apmokėjo darbdavys, į tokią lengvatą pre- tenduoti negalite. Susipažinkite su dažniausiai suteikiamomis lengvatomis:

Neapmokestinamasis pajamų dydis

Lengvatą 2015 m. sudaro 43 400 kronų. Ši suma galioja, tik jei Danijoje dirbote ištisus metus. Jei dirbote trumpiau, galite pasirinkti perskaičiuoti jūsų pajamas į metines pajamas ir pagal jas gauti teisę į neapmokestinamąjį pajamų dydį. Jei norite pasinaudoti šiuo perskaičiavimu, susisiekite su Mokesčių inspekcija.

Susisiekimas tarp namų ir darbovietės

Galite gauti kompensaciją transporto išlaidoms tarp jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos gimtinėje ir darbovietės Danijoje. Taip pat galima pretenduoti į kompensaciją transporto išlaidoms tarp laikinosios gyvenamosios vietos Danijoje ir darbovietės. Kompensacija jums priklauso nepaisant to, kokiomis transporto priemonėmis naudojatės ir ar transporto priemone vykstate vienas ar su kitais asmenimis. Kompensacijos skaičiuojamos pagal konkrečius dydžius, priklausančius nuo atstumo. Galiojančius dydžius galite pasitikrinti skat.dk/satser (dydžiai). Dydžiai nustatomi kartą per metus.

Paprastai dar kompensuojama, jei turite vykti per Didžiojo Belto ar Eresundo tiltus arba keltis keltais tarp gyvenamosios vietos ir darbovietės Danijoje. Apie tiltų ir keltų mokesčių kompensacijas daugiau sužinosite savivaldybės klientų aptarnavimo skyriuje arba skat.dk/english Working in Denmark – Deductions and allowences (transporto išlaidų kompensacijos (susisiekimas).

Važiuojant didesnius atstumus Mokesčių inspekcija gali reikalauti išlaidas patvirtinančių dokumentų.

Jei transporto išlaidas dengia darbdavys, kompensacijų už transporto išlaidas tarp namų savo šalyje ar Danijoje bei darbovietės negausite.

Jūsų deklaruota gyvenamoji vieta turi atitikti nustatytus kriterijus.

Maitinimas ir apgyvendinimas

Jei Danijoje dirbate laikinai, maisto ir apgyvendinimo išlaidos laikomos su darbu susijusiomis išlaidomis, jei atstumas iki jūsų gyvenamosios vietos toks didelis, kad negalite nakvoti namie. Jūsų darbdavys gali apmokėti šias maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas pateikus sąskaitą. Nuo jų mokesčiai jums neskaičiuojami. Taip pat darbdavys gali rinktis mokėti jums neapmokestinamąsias išmokas šioms išlaidos padengti. Išmokos maistui skaičiuojamos pagal nustatytus dydžius, jas mokėti galima dagiausia 12 mėnesių, o išmokas apgyvendinimui galite gauti tol, kol jūsų darbas yra laikinas. Išmokos mokamos, jei kelionė trunka 24 valandas ir jos neapmokestinamos tik tol, kol neviršija toliau nurodytų nustatytų standartinių dydžių.

Darbas laikomas laikinu ir jūsų įprastinė gyvenamoji vieta laikoma laikina, jei atitinkamos tam tikros sąlygos:

• Apgyvendinimas

Jei už apgyvendinimą mokate pats, 2015 m. darbdavys neapmokestinamai gali išmokėti ne daugiau kaip 202 kronas už vieną nakvynę.

• Maistas

Už kiekvieną dieną, nakvotą Danijoje, darbdavys 2015 m. gali mokėti iki 471 kronų per parą jūsų maisto išlaidoms padengti; iki šios sumos mokesčių jums mokėti nereikia.

Išmokos skaičiuojamos kiekvienai jūsų kelionei iš namų gimtinėje ir atgal parų ir valandų tikslumu. Tai netaikytina laisvadieniams, kai galite nakvoti gimtinėje.

Mokesčių inspekcija gali reikalauti darbo sutarties ir informacijos apie darbo trukmę bei, jei reikia, gyvenamosios vietos deklaracijos ir pažymos apie šeiminę padėtį.

Jei už gyvenamąją vietą ir (arba) maistą mokate pats ir darbdavys už tai neapmokestinamųjų išmokų nemoka, galite išskaičiuoti iki 202 kronų už naktį bei 471 kronas už parą, tiesa, ne daugiau kaip 25 900 kronų per metus. Dydžiai keičiami kasmet. Šių metų dydžius žr. Satser på skat.dk/satser (dydžiai).

Kvotos profsąjungoms ir nedarbo kasai

Iš savo su darbu Danijoje susijusių išlaidų paprastai galite skirti kompensaciją kvotai profsąjungai ar nedarbo kasai, jei savo valstybėje neturite lengvatų. 2015 m. kompensacija profsąjungai negali viršyti 6 000 kronų.

Mokesčių deklaravimas

Prieš išvykstant namo

Jei susisieksite su Mokesčių inspekcija prieš pat išvykdami namo, apskaičiuosime, ar pretenduojate susigrąžinti permokėtus mokesčius, ar turėsite primokėti nesumokėtus. Todėl svarbu Mokesčių inspekcijai pranešti tikslią jūsų išvykimo datą. Jei jums priklausys mokesčių permoka, ją gausite per maždaug mėnesį, jei suma bus bent 20 % bendros jūsų mokesčių sumos ir sieks 1 000 kronų. Tiesa, palūkanos tokiu atveju neskaičiuojamos.

Metinė ataskaita

Metinė ataskaita sudaroma automatiškai, ją galite pasižiūrėti naudodamiesi skat.dk/tastselv svetainėje skat.dk. Mokesčių aplanke rasite nuorodą Se årsopgørelsen (žr. metinę ataskaitą). Ten matysite informaciją, kurią Mokesčių inspekcijai pateikė jūsų darbdavys ir t. t. Ši informacija nekeičiama. Nuorodoje Ret årsopgørelsen (taisyti metinę ataskaitą) galėsite įvesti informaciją, kurios Mokesčių inspekcijai apie jus trūksta.

Jei patenkate į pasienio darbuotojų kategoriją, žr. skyrių Ypatingosios taisyklės, kur irgi galėsite suvesti šią informaciją. Vadovaukitės „TastSelv“ nurodymais.

Jei manote, kad Mokesčių inspekcijos informacija netiksli, susisiekite su darbdaviu / profsąjunga / nedarbo kasa.

Jei nepasinaudosite „TastSelv“ sistema, balandžio gale paštu gausite metinę ataskaitą ir tarnybinį laišką su specialiu priedu riboto apmokestinimo asmenų mokesčiams deklaruoti. Ten rasite informacijos apie algą, išmokas, kvotas profsąjungoms / nedarbo kasai. Jei trūksta kokios nors informacijos (pvz., lengvatų, kompensacijų), jas suvesti galėsite tik gegužės pradžioje. Daugiau informacijos apie metinę ataskaitą žr. årsopgørelsen (metinė ataskaita).

Priedo formą galite naudoti, jei atitinkate pasienio darbuotojo sąlygas. Daugiau skaitykite skyriuje Ypatingosios sąlygos.

Metinės ataskaitos išvados

Jei per metus sumokėjote per daug mokesčių, pinigus grąžins. Jei jų sumokėjote per mažai, metinėje ataskaitoje tai bus nurodyta bei paaiškinta, kada ir kaip sumokėti mokesčių priemoką.

„Lengva sąskaita” („NemKonto“)

Jei norite susigrąžinti mokesčių permoką, ji grįš į jūsų Lengvą sąskaitą („NemKonto“). Jei dar jos neturite, Mokesčių inspekcija pataria ją atsidaryti kurioje nors Danijos finansų institucijoje ir turėti 1–2 metus baigus darbą Danijoje.

Ypatingosios taisyklės

Pasienio darbuotojai

Jei daugiau nei 75 % metinių pajamų uždirbate Danijoje, galite kreiptis, kad jūsų pajamos būtų apmokestinamos pagal vadinamąją Pasienio darbuotojų taisyklę (grænsegængerregel). Gyvendamas užsienyje ir dirbdamas Danijoje galite pretenduoti į tas pačias lengvatas kaip ir Danijoje gyvenantys asmenys.

Darbo jėgos nuoma

Jei dirbate užsienio bendrovėje ir jus jūsų užsienio darbdavys laikinai siunčia dirbti Danijos įmonėje, patenkate į darbo jėgos nuomos kategoriją. Toliau pateiktoje nuorodoje rasite daugiau informacijos apie darbo jėgos nuomą – skat.dk/english Businesses – Employment of foreign staff – Hiring foreign labour (darbo jėgos nuoma).

Ypatingasis mokesčių potvarkis užsienio mokslinin- kams ir daug uždirbantiems darbuotojams

Jei esate mokslininkas arba uždirbate daugiau nei apie 61 500 kronų per mėnesį (+ ATP pensijos išmokos), jums galima taikyti ypatingąjį mokesčių potvarkį, pagal kurį 2015 m. mokėsite 26 % mokesčių bei įmoką į darbo rinkos fondą. Daugiau informacijos apie mokslininkus ir daug uždirbančius darbuotojus žr. skat.dk/english researchers and key employees (mokslininkai ir daug uždirbantys darbuotojai).

Darbas Danijoje pas užsienio darbdavį

Jei per 12 mėnesių vienu kartu ar per kelis kartus dirbote Danijoje bent 183 dienas pas užsienio darbdavį, privalote mokėti tam tikrus mokesčius. Jei atitinkate šias sąlygas, susisiekite su Mokesčių inspekcija.

Užsienyje registruotas automobilis Danijoje

Jei Danijoje važinėjate gimtinėje registruotu automobiliu, pagal Danijos įstatymus turite susimokėti registracijos mokestį. Tiesa, galite kreiptis į Mokesčių inspekciją su prašymu leisti Danijoje važinėtis nesumokėjus šio mokesčio.

Daugiau apie prašymą leisti Danijoje važinėtis užsienyje registruotais automobiliais žr. skat.dk/englishClick auf “Motor vehicles” (užsienyje registruotos transporto priemonės). Jei liko neaiškumų, susisiekite su Mokesčių inspekcija telefonu +45 72 22 27 96.

Praktinė informacija

Keičiant adresą

Jei gimtinėje keičiate adresą, taip pat jei jį keičiate baigę darbą Danijoje, prašome pranešti mums. Adreso reikės galutinei metinei mokesčių ataskaitai atsiųsti.

Mokesčiai gimtinėje

Jei gimtinėje reikia sumokėti mokesčius nuo Danijoje gautų pajamų, susisiekite su vietos mokesčių institucijomis. Paprastai mokesčius galima sumažinti suma, atitinkančia Danijoje sumokėtų pajamų mokesčių dydį.

Sveikatos draudimas

Jei turite klausimų dėl sveikatos draudimo Danijoje, kreipkitės į savivaldybės klientų aptarnavimo skyrių.

Reikalingi dokumentai

Turėkite galvoje, kad Mokesčių inspekcija gali bet kada paprašyti dokumentų, pagal kuriuos pildėte blanką 04.063.

Pavyzdžiui:

• Pažymos apie gyvenamąją vietą

• Darbo sutarties

• Nutarimų skirti išmokas

• Migracijos tarnybos (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) išduoto leidimo gyventi arba dirbti arba Vyriausybės administracijos (Statsforvaltning) leidimo gyventi šalyje kopijų

Pasikeitimai

Pasikeitus jūsų pateiktiems duomenims svarbu apie tai pranešti Mokesčių inspekcijai. Galimi tokie pasikeitimai:

• Vestuvės arba skyrybos

• Jei į Daniją atsikrausto sutuoktinis, antroji pusė ar vaikai

• Jei išvykstate iš Danijos

• Jei gimtinėje nebetenkate gyvenamosios vietos.

 Šaltinis: skat.dk

Parašykite savo komentarą:

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Kviečiame užsiregistruoti ir nepraleisti svetainėje publikuojamų svarbių naujienų ir darbo skelbimų.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This