Vairuotojo pažymėjimas Vokietijoje

Vairuotojo pažymėjimas Vokietijoje

Kokios vairuotojo pažymėjimo gavimo Vokietijoje taisyklės. Nuo ko pradėti?

Norėdami gauti vokišką vairuotojo pažymėjimą turite kreiptis į bet kurią vairavimo mokyklą. Vairavimo mokyklos Vokietijoje yra privačios. Kaip ir bet kuriame kitame versle, čia pasitaiko ir specialistų, ir visiškų diletantų. Todėl, prieš pasirenkant konkrečią mokyklą, visų pirma atkreipkite dėmesį į ją lankiusiųjų atsiliepimus. Taip pat siūlytume patiems nueiti į kelias arčiausiai esančias mokyklas (jų dažniausiai būna pristeigta labai daug) ir susidaryti savo nuomonę.

Išsirinkus mokyklą teks pasirašyti mokymosi sutartį ir mokyklos savininkas arba instruktorius papasakos, kokie turėtų būti tolesni veiksmai norint pradėti lankyti pamokas. Pamokos skirstomos į dvi kategorijas – teorijos ir praktikos. Teoriją galima pradėti mokytis tuojau pat, dar prieš surenkant visus reikalingus dokumentus. Jei dėstytojas reikalauja, kad iš pradžių būtų pateiktos visos pažymos, jis yra biurokratas, mėgstantis popierizmą. Tai irgi reikėtų išsiaiškinti dar prieš pasirašant sutartį. Kai kurie žmonės pradeda mokytis iš karto po sutarties pasirašymo, o dokumentus renka jau mokymosi proceso metu.

Papasakosime, kokių dokumentų reikės. Pirmiausia bet kurioje optikoje arba pas gydytoją okulistą pasitikrinkite regėjimą. Patikrinimo kaina yra maždaug 7€ ir jis atliekamas per tris minutes. Pagal rezultatus išduodama pažyma, liudijanti, kad būsimam vairuotojui reikės akinių arba – jog jis galės apsieiti ir be jų. Jei akiniai reikalingi, juos teks tuojau pat ir užsisakyti – be jų vairuoti jums niekas neleis.

Kitas žingsnis – pasidaryti specialaus formato nuotrauką. Nusifotografuoti galite gana brangiai, bet kokybiškai bet kurioje fotoateljė arba pigiai, bet taip, kaip pavyks nusifotografuoti nuotraukas darančiame automate. Reikės keturių fotografijų. Pirmoji bus skirta asmens bylai vairavimo mokykloje, antroji – vietos valdžios organų anketai, trečioji pasiliks policijos vairuotojų kartotekoje, o ketvirtoji liks atsargai. Paaiškėjus, kad vairuojant reikia akinių, fotografuotis galima iš karto su jais, kad pateikus vairuotojo pažymėjimą niekas neuždavinėtų bereikalingų klausimų.

Po to į vietiniams valdžios organams reikės pateikti paraišką, jog norite gauti vairuotojo pažymėjimą. Prie paraiškos reikia pridėti dvi fotografijas ir sumokėti maždaug 25€. Dabar teisių gavimas tampa neišvengiamu, nes jos bus pagamintos labai greitai po paraiškos pateikimo. Kada konkrečiai jas gaus vairuotojas – tai jau kitas klausimas.

Paskutinė dokumentų rinkinyje yra pažyma apie baigtus pirmosios pagalbos kursus. Artimiausią vietą, kur juos lankyti, sužinosite vairavimo mokykloje arba paraiškos padavimo metu. Kursai dažniausiai trunka visą dieną, todėl vyksta šeštadieniais. Į juos reikia užsiregistruoti telefonu ir atvykti nurodytu laiku. Kursuose reikia klausytis ir vykdyti vadovo nurodymus. Šie kursai yra visai įdomūs ir nesudėtingi. Ten mokoma tvarstyti žaizdas ir daryti dirbtinį kvėpavimą, pasakojama daug įdomių ir naudingų dalykų, praversiančių ir gyvenime, o ne tik vairuojant.

Gavus visus dokumentus juos reikia atiduoti vairavimo mokyklai. Kol gausite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (suteikiantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, kurių didžiausias leistinas svoris yra 3,5 tonos) vidutiniškai teks dalyvauti 14 pamokų. Tarp kitko, kai kuriose mokyklose galite užtrukti ilgiau – tai priklausys nuo dėstytojo pageidavimų.  Šių pamokų metu vairuotojai ruošiami teorijos egzaminui. Vyksta pamokos įvairiai. Dažniausiai dėstytojas skaito paskaitas tam tikromis temomis, pateikdamas klausytojui kažką panašaus į kelių eismo taisyklių konspektą. Kai kurie dėstytojai tingi ką nors pasakoti ir tiesiog padeda atlikti testų užduotis. Siūlome iš anksto, dar prieš sutarties pasirašymą, sužinoti, kaip bus mokomasi ir pasirinkti sau geriausiai tinkantį variantą.

KET testų bilietus galite nusipirkti patys arba užsisakyti juos vairavimo mokykloje. Bilietai su užduotimis yra keičiami kasmet, bet patys klausimai beveik nesikeičia. Laikyti egzaminą galima bet kuria kalba, apie tai perspėjama prieš pasirašant sutartį. Jei pasirenkama ne vokiečių kalba, reikia apsilankyti įstaigoje, išduodančioje vairuotojų pažymėjimus ir trumpo pokalbio metu paaiškinti, kodėl pasirinkote kitą kalbą. Kodėl taip padaryta – neaišku. Kalbama šioje įstaigoje dažniausiai tik vokiškai. Jei būsimasis vairuotojas sugeba bendrauti vokiškai, tai greičiausiai ir egzaminą šia kalba išlaikyti jis sugebės. O jei jis pasirinko kitą kalbą, tai bendrauti ir išaiškinti savo pasirinkimo priežastis vokiškai jis greičiausiai neįstengs. Gali būti, kad atsakymas į šį klausimą slypi tame, jog už egzamino priėmimą kita kalba į šios įstaigos kasą reikėtų sumokėti papildomus 20 €. Bet kam tada reikalingas interviu? Tarp kitko, kalbama, kad leidimas reikalingas ne visur. Gali būti, kad tai Badeno-Viurtembergo federalinės žemės specifika.

Baigus su biurokratais, galima pradėti ruoštis egzaminams. Teorinis egzaminas laikomas kelių eismo taisyklių žinių patikrinimo teste renkantis teisingus atsakymus. Be žinių patikrinimo užduodami ir painūs bei sudėtingi klausimai, leidžiantys įvertinti būsimojo vairuotojo elgesio adekvatumą.   Jei ruošiantis egzaminui perspręstumėte visus 60 bilietų po 30 klausimų bent po du kartus, tai neišlaikyti egzamino bus labai sudėtinga. Nors beveik 10 % laikančiųjų ištinka tokia lemtis. Neišlaikius teorijos, egzaminą galima perlaikyti jau po savaitės, tik reikės nueiti į dar dvi papildomas teorijos pamokas mokykloje. Egzamino kaina, nepriklausomai nuo jo rezultatų, yra maždaug 80.

Laikyti teorijos egzaminą galima tris kartus. Jei ir trečiojo bandymo rezultatas bus neigiamas, mokiniui, norint bandyti toliau, teks išlaikyti specialų adekvatumo testą, liaudies vadinamą „idioto testu“. Yra buvę atvejų, kad namų šeimininkės, dešimtmečius sėdėjusios namuose priešais televizorių, tiesiog praranda gebėjimą mokytis. Testu atsijojami tie, kurių pastangos šiame pasaulyje išmokti ko nors naujo, pasirodys esančios bevaisės. Vienas iš pažįstamų dėstytojas mus užtikrino, kad tokių žmonių, nors nedažnai, bet vis tik pasitaiko.

Jei „idioto testas“ išlaikytas, suteikiami dar du teorijos laikymo bandymai. Bet čia susiduriama su dar vienu apribojimu. Jei nuo pirmosios teorijos pamokos praėjo metai, o testas dar vis neišlaikytas dėl nelankymo arba neišlaikytų egzaminų, viską teks pradėti iš naujo.

Mokiniui išklausius pusę pamokų, dėstytojas pasiūlo pradėti praktiką. Bet mokinys gali pats pasirinkti, ką jam daryti. Dauguma nori iš pradžių visą dėmesį sutelkti ties  teorija, o vėliau pereiti prie praktikos.

Vairavimo pamokų trukmė pirmą kartą gausiantiems vairuotojo pažymėjimus turi sudaryti 20 valandų. Iš jų 4 valandas reikia važinėti naktį, 4 – greitkeliais, o likusias – bet kaip. Mokinys pats tariasi su instruktoriumi dėl važinėjimų grafiko. Ilgiausiai pamoka trunka dvi valandas. Taigi, teks važinėtis bent 10 dienų. Instruktorius važiuoja su savo mokiniu tais maršrutais, kuriais bus važinėjama egzamino metu. Svarbiausi vairavimo elementai nušlifuojami dažnai juos kartojant. Vienas iš jų – pėsčiųjų praleidimas per perėją. Nepraleisti pėsčiojo čia yra pats baisiausias nusižengimas. Egzamino metu padarius šią nedovanotiną klaidą, egzaminas nutraukiamas ir jo rezultatas būna neigiamas. Tokia pat bausmė laukia už pravažiavimą per raudoną šviesoforo signalą, nesustojus prie „Stop“ ženklo arba „Stop“ linijos, pavojaus eismo dalyviams sukėlimą arba pavėluotą reakciją į pavojų. Paskutinysis punktas patikrinamas labai paprastai. Egzaminas laikomas vairuojant automobilį, kuriuo buvo važinėjama praktinių pamokų metu. Instruktorius sėdi priekinėje keleivio sėdynėje. Jei instruktorius paspaus stabdį anksčiau nei mokinys, egzaminas laikomas neišlaikytu. Be to, norint sėkmingai išlaikyti vairavimo egzaminą, reikia mokėti užpakaliu pastatyti automobilį stovėjimo aikštelėje tarp kitų automobilių ir prie šaligatvio. Na ir, savaime suprantama, vairuoti laikantis saugaus kelių eismo taisyklių.

Yra dar keli tam tikri niuansai, galintys pražudyti neužtektinai dėmesingus ir susitelkusius vairuotojus. Pavyzdžiui, egzamino pradžioje, dar prieš užvedant variklį,  būtina prisisegti saugos diržą ir „pagal save“ susireguliuoti sėdynę bei automobilio veidrodėlius. Prieš pajudant reikia įjungti kairįjį posūkio signalą ir pasižiūrėti atgal, šitaip parodant, kad vairuotojas visiškai valdo padėtį. Nereguliuojamose sankryžose derėtų pasukti galvą dešinėn, šitaip pabrėžiant, jog mokinys supranta ir žino „dešiniojo prieš kairįjį“ pirmumo taisyklę. Apskritai, sukinėti galvą reikia iš visų jėgų. Egzaminuotojas nepriims atsikalbinėjimų ir pasiteisinimų, kad vairuotojas stebi situaciją žiūrėdamas į veidrodėlius.

Praktinio egzamino trukmė daugiausiai 45 minutės. Egzamino pabaigoje dažniausiai užduodamas dar vienas teorinis klausimas, susijęs su automobilio valdymo įranga. Pavyzdžiui, jūsų gali paklausti, kaip įjungiamos tolimosios žibintų šviesos arba patikrinama, ar veikia rankinis stabdis. Jei egzaminas yra išlaikytas, egzaminuotojas atiduoda vairuotojui jo naująjį pažymėjimą ir priima mokestį už egzaminą (maždaug 180). Gavus teises, belieka atsiskaityti su vairavimo mokykla ir mokymosi procesas bus baigtas.

Vairuotojo pažymėjimas – tai spalvota plastikinė kortelė su vairuotojo duomenimis ir fotografija. Ją patogu nešiotis piniginėje ir … pamesti kartu su ja. Pametus pažymėjimą, reikia kreiptis į vietinės valdžios organus ir sumokėję tam tikrą mokestį savo teises atgausite.

Bendros išlaidos, kurių prireiks B kategorijos vairuotojo pažymėjimui gauti, yra €1080. Tokia ir yra minimali suma, kurią sumokėtumėte už savo teises. Vokiečiai vidutiniškai išleidžia šiam reikalui apie 1500 eurų.

Egzaminuotojai yra nepriklausomi, parenkami specialiai. Regione jų yra du ar trejetas. Pas juos egzaminą laiko visų regione esančių vairavimo mokyklų mokiniai.  Jų neįmanoma papirkti ar sugraudinti. Egzaminuotojas sėdi užpakalinėje automobilio sėdynėje ir skvarbiu žvilgsniu stebi egzaminą laikančiojo veiksmus. Neišlaikęs egzamino mokinys privalo iš karto persėsti iš vairuotojo sėdynės ir automobilį toliau vairuoja instruktorius. Pravažinėjus 10 vairavimo valandų galima vėl bandyti laikyti egzaminą. Vairavimo egzamino laikymo bandymų skaičius neribojamas.

Turinčiam kurios nors šalies vairavimo pažymėjimą žmogui vokiškoms teisėms gauti suteikiamos lengvatinės sąlygos. Kiekvienai šaliai taikomos skirtingos lengvatos. Pavyzdžiui, amerikietišką arba bet kurios Europos Sąjungos valstybės išduotą vairuotojo pažymėjimą galima tiesiog pasikeisti į vokišką.

Gauti vairuotojo pažymėjimą gali bet kuris pilnametis Vokietijos gyventojas. Vokiečiai gauna teises gana anksti. Dažniausiai jos išlaikomos sulaukus pilnametystės ir už tėvų pinigus.

2 komentarai

  1. Sveiki, norejau paklausti gal kas girdejot ar zinot galima Vokietijoje laikyti teises lietuviskai? As cia gyvenu nelabai ilgai tad su kalba nekas o zodziai ten tikrai sudetingi tad nutariau paieskoti ar galima lietuviskai laikyti teises? Aciu uz atsakyma…

  2. Laba diena.Dirbu Vokietijoje,Islaikiau teorijos egzamona Lietuvoje,nes vokiskai butu per sunku.Bet nebeturiu laiko likti Lietuvoje ir perlaikyti praktikos egzamino.Jau kelis kartus neislaikiau.Ar galima laikyti praktikos egzamina Vokietijoje ir kokiu dokumentu reikia.Aciu

Parašykite savo komentarą:

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai yra pažymėti *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Kviečiame užsiregistruoti ir nepraleisti svetainėje publikuojamų svarbių naujienų ir darbo skelbimų.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This