Norvegija

Šalys, kuriose pensininkams gyventi geriausia

salys_kuriose_pensininkams_gyventi_geriau

ŠALYS, KURIOSE PENSININKAMS GYVENTI GERIAUSIA Europa dar kartą patvirtino, jog į užtarnautą poilsį išėjusiems geriausia gyventi būtent čia. Natixis banko sudaryto reitingo duomenimis, europos pensininkai gali naudotis geriausia sveikatos apsaugos sistema, jiems sudaromos geriausios finansinės sąlygos, sukurta aukšta gyvenimo kokybė ir materialinė gerovė. Šalimi, kurioje pensininkams gyventi geriausia, pripažinta Norvegija. Remiantis Natixis banko paskelbtais Natixis pasaulinio pensinio indekso duomenimis valstybės buvo suskirstytos pagal jų aplinkos palankumą senjorams. Tyrėjų išvadose nurodyta, jog Vakarų Europoje gyventi išėjus į pensiją yra geriau nei Jungtinėse Amerikos Valstijose. Europos pensininkai naudojasi geriausia sveikatos apsaugos, finansų sistema, mėgaujasi aukšta gyvenimo kokybe ir materialine gerove. Dešimtbalėje sistemoje ... Skaityti plačiau »

Darbo sąlygos

Darbo sutartis Jei jus įdarbina, nesvarbu ar laikinai ar pastoviam darbui – prašykite darbo sutarties. Išsiaiškinkite visas įdarbinimo sąlygas ir visus darbo sutarties punktus. Sužinokite, kiek ir kaip dažnai jus bus mokama už darbą, įspėjimo dėl atleidimo terminus ir pan. Išsiaiškinkite, kas apmokės transporto ar būsto išlaidas. Pastovaus darbo sutartis paprastai yra pradedama bandomuoju periodu, kuris raštu yra nurodomas darbo sutartyje. Bandomojo periodo laikotarpis turi būti aptartas iš anksto ir negali būti ilgesnis nei 6 mėn. Bandomojo laikotarpio metu darbdavys ar jūs pats galite nutraukti darbo sutartį įspėjus prieš 14 dienų. Mokesčių kortelė jums bus išduota vietos mokesčių institucijoje (ligningskontoret) ... Skaityti plačiau »

Nedarbas ir socialinis draudimas

Dirbant Norvegijoje, jums galioja Norvegijos socialinio draudimo sistema (folketrygden). Visi asmenys, dirbantys ir gyvenantys Norvegijoje, yra automatiškai apdrausti. Mokesčius sumoka darbdavys iš jūsų atlyginimo. Norvegijos socialinis draudimas (folketrygden) apima pašalpas ir išmokas dėl: senatvės pensijos, našlių ir našlaičių pensijos, invalidumo pensijos, įvairios išmokos dėl nedarbingumo, reabilitacijos, profesinių ligų, vienišų tėvų, ligos, gimimo, įvaikinimo, nedarbo, medicininių išlaidų, nėštumo ir gimdymo, mirties ir laidojimo ir kt. Užsienio šalių ar vyriausybinių organizacijų darbuotojams pagal darbo sutartį privalomas socialinis draudimas negalioja. Bedarbio pašalpa iš kitos EEE šalies Bedarbiai, kurie gauna bedarbio pašalpą savo šalyje ir savo šalies užimtumo tarnyboje yra registruoti 4 savaites, gali ... Skaityti plačiau »

Užsieniečiams įsidarbinti sunkiau

Tikimybė susirasti darbą žmogui užsienietiška pavarde ir vardu yra maždaug ketvirčiu mažesnė nei norvegui. Labiausiai diskriminuojami darbuotojai privačiame sektoriuje. Tokius tyrimo rezultatus pateikė Norvegijos vaikų lygybės ir socialinės adaptacijos ministerija. Tyrimo iniciatoriai Junas Rogstadas ir Arnfinas Midtbiojenas į 900 laisvų darbo vietų išsiuntė 1800 fiktyvių prašymų priimti į darbą. Kiekvienas prašymas buvo siunčiamas du kartus – „ieškantieji“ darbo buvo vienodo amžiaus, išsilavinimo ir turėjo tokią pat darbo patirtį, tik vieno vardas ir pavardė buvo norvegiški, antrojo – užsienietiški. Gavus rezultatus abejonių dėl užsieniečių diskriminavimo nebeliko. Be to, tyrimo iniciatoriai buvo nustebinti kai kurių rezultatų. Paaiškėjo, kad vyrai labiau diskriminuojami nei ... Skaityti plačiau »

Darbo paieška

Remiantis Europos ekonominės erdvės sutartimi ieškantys darbo, studentai ir savarankiškai dirbantys iš kitų EEE šalių gali dirbti ir studijuoti Norvegijoje be leidimo dirbti. Sutartis apima visas ES šalis (Švedija, Suomija, Danija, Airija, Jungtinė Karalystė, Belgija, Olandija, Vokietija, Prancūzija, Liuksemburgas, Ispanija, Portugalija, Italija, Austrija, Graikija), taip pat Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją. Darbuotojai, atvykę iš kitų šalių, turi tokias teises į atlyginimą, darbo sąlygas, profesinį mokymą, socialinį draudimą ir dalyvavimą profesinių sąjungų veikloje. Kartu atvykę šeimos nariai gali apsigyventi Norvegijoje, turėdami tokias pačias teises. Kreipiantis dėl darbo iš kitos šalies Galima naudotis Norvegijos užimtumo tarnybos teikiamomis paslaugomis. Užimtumo tarnybos Europos ekonominės erdvės ... Skaityti plačiau »

Darbo rinka

Darbo rinka Energija Norvegija yra išskirtinai turtinga energijos resursais. Intensyvi hidroelektros energijos gamyba patogi dėl aukštų kalnų ir gausybės krioklių. Norvegijos uolienose gausu naftos ir dujų. Naftos gamyba ir transportavimas vamzdynais sudaro didžiausią pajamų dalį, tačiau reikalauja iš daug išteklių plėtrai. Prognozuojama, kad gręžinių sektoriaus įmonės turės problemų, ieškant kvalifikuoto personalo. Numatoma didelė gręžinių inžinierių, garinimo inžinierių, geofizikų ir geologų paklausa. Įmonės planuoja darbinti specialistus iš užsienio. Norvegijoje išvystyta elektro – metalurgijos pramonė, daugiausia aliuminio gamyba, taip pat geležies, nikelio, cinko ir magnio gamyba. Apie 17 proc. darbingo amžiaus gyventojų yra užimti naftos, dujų ir kalnakasybos pramonės sektoriuose. Gamyba Gamybos ... Skaityti plačiau »

Kas šeštas darbuotojas Norvegijoje yra užsienietis

Pernai užsieniečiai sudarė 15% Norvegijos dirbančiųjų. Iš 2 560 000 dirbančių žmonių pernai metų pabaigoje 387 103 darbuotojai buvo užsienio piliečiai. Šie duomenys pateikti Norvegijos mokesčių inspekcijos. Norvegijos verslo mokyklos profesorių Kjell Gunnar Salvanes Rolf Brunstad manymu, užsieniečių indėlis yra labai reikšmingas skatinant ekonomikos augimą ir šalies gerovę. „Nuo 2004 metų didžiumą imigrantų sudaro ne menkai kvalifikuoti prieglobsčio prašytojai, o puikiai pasirengusi darbo jėga iš Rytų Europos ir Švedijos, todėl pokyčiai įvyko labai greitai“, – teigia Salvanes. Išsiplėtus Europos Sąjungos riboms, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Kipro ir Maltos gyventojams buvo suteiktos neribotos galimybės dirbti Norvegijoje. Tarkim, prieš ... Skaityti plačiau »

Apsigyvenimas

Informacija dėl namų/butų nuomos skelbiama vietos ir šalies laikraščiuose, pvz. Aftenposten. Jūs taip pat galite pasiskelbti, kad pageidaujate išsinuomuoti gyvenamąjį plotą. Didesni laikraščiai skelbiasi internete. Aftenposten interneto svetainė – http://www.aftenposten.no. Informacijos galite rasti ir nekilnojamojo turto agentūroje. Agentūras galite rasti geltonuosiuose puslapiuose, interneto adresas: http://www.gulesider.no. Nuomos kaina skiriasi, kainos stipriai išaugo per paskutinius porą metų. Nuomos kainos aukščiausios Osle ir kituose didžiuosiuose miestuose. Mažesniuose miestuose kainos auga, tačiau ne taip sparčiai kaip dideliuose miestuose ar aplinkui Oslą. Paprastai nuomos sutartys sudaromos metams, vėliau – penkiems metams. Prieš paliekant nuomojamą būstą, turite iš anksto (paprastai prieš 3 mėnesius) informuoti savininką. Reikalingas ... Skaityti plačiau »

Sveikatos draudimas

Susisiekite su vietos sveikatos draudimo institucija šalyje, kurioje gyvenate ir pasiteiraukite, kokios sąlygos galios, jei vyksite į kitą šalį ieškoti darbo. Jei esate bedarbis ir gaunate bedarbio pašalpą, gausite E119 (kitu atveju E111) formą, kuri įrodo, kad esate draustas sveikatos draudimu. Kai tik atvykstate gyventi ir dirbti į Norvegiją, jums pradedamas taikyti Norvegijos sveikatos draudimas (folketrygden). Ligos atveju, jei negalite ateiti į darbą, privalote informuoti darbdavį pačią pirmą nebuvimo darbe dieną. Tris dienas galite likti namuose, jei pats raštiškai informuojate darbdavį (egenmelding) – tik 4 kartus per 12 mėn. laikotarpį, tačiau nuo 4 dienos turite gauti pažymą iš gydytojo. Kad ... Skaityti plačiau »

Kvalifikacijų prapažinimas

Užsienio diplomų pripažinimas Informaciją dėl aukštojo mokslo diplomų pripažinimo galima gauti šalies akademinės informacijos centre (NAIC). Prašymas pripažinti kvalifikaciją turi būti siunčiamas NAIC. NAIC dirba kartu su kitų šalių analogiškomis institucijomis. Klausimai dėl konkrečių aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo turi būti adresuojami konkretiems universitetams Norvegijoje. Bendrą informaciją dėl užsienio vidurinio mokslo diplomo pripažinimo gali suteikti šalies švietimo taryba (Statens Utdanningskontor). Informaciją dėl profesinio mokymo gali suteikti ‘regiono profesinio mokymo taryba’, priklausanti apskrities administracijai (yrkesopplæringsnemnda / fagopplæringskontoret). Diplomų/profesijos pripažinimas Paprastai išsilavinimas, įgytas vienoje EEE šalyje, yra pripažįstamas be papildomų testų. Prašymas dėl kvalifikacijos pripažinimo turi būti pateiktas (sąrašas nėra išsamus): Gydytojai, stomatologai, ... Skaityti plačiau »

Prieš išvykstant į Norvegiją

EEE šalių gyventojai gali vykti į Norvegiją trijų mėnesių laikotarpiui ieškoti darbo. Prieš išvykstant nepamirškite: Pasiimti paso, diplomo ir sertifikatų ar rekomendacijų (geriau būtų versti į norvegų kalbą). Jei net ir vykstate į Norvegiją dirbti, gali būti, kad jūsų paprašys įrodymo, kad turite pakankamai pinigų – pragyventi ir grįžti atgal. Prieš išvykstant pasiteirauti informacijos užimtumo tarnyboje savo šalyje. Galite gauti informacijos, kaip ir kur ieškoti darbo. Susisiekti su EURES jūsų šalyje. EURES patarėjai turi informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas Norvegijoje, taip pat padėti jums surasti laisvas darbo vietas vieningoje EURES duomenų bazėje. Išsiaiškinti, ar papildomai nereikia dokumentų dėl profesijos. ... Skaityti plačiau »

Mokesčiai

Norvegijoje galioja tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis (mokestis už gautas pajamas) ir turto mokestis (mokestis už nekilnojamąjį turtą, automobilį, indėlius banke) yra tiesiogiai mokesčiai. Mokesčiai mokami ir vietos, ir šalies vyriausybinėms institucijoms, ir socialinio draudimo mokesčiai (folketrygden). Svarbiausi netiesioginiai mokesčiai yra pridėtinės vertės mokestis (merverdiavgift) – 24 proc. prekių ir paslaugų kainos. Taikoma baudžiamoji atsakomybė vengiant mokėti pridėtinės vertės mokestį. Jei gyvenate Norvegijoje mažiau nei 6 mėn., galioja specialios mokesčių taisyklės. Apie tokias taisykles galite sužinoti vietos, kurioje gyvenate, mokesčių institucijoje. Norvegija yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su kitomis EEE šalimis. Mokesčių sistema yra įvairiapusiška. Kiekvienoje mokesčių institucijoje ... Skaityti plačiau »

CV vertimas, užsisakyti paslaugą

Tiesioginio darbo paieškos projekte Jūs galite peržiūrėti skelbimus su darbo pasiūlymais iš užsienio. Visuose darbo skelbimuose nurodomi tiesioginiai darbdavio kontaktai (įdarbinimo agentūrų skelbimų mes neskelbiame). Pretenduodami į darbo vietą turite įrodyti, kad esate motyvuoti ir pasirengę dirbti. Jei Jūs esate įsitikinę, kad atitinkate darbo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, turėtumėte išsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką (Cover Letter) darbdaviui. Turėkite paruoštą CV ir motyvacinį laišką anglų arba tos šalies vietinę kalba. Jei turite diplomus, sertifikatus, kvalifikacijos pažymėjimus, rekomendacijas ir kontaktinę informaciją buvusių darbdavių, patarime juos išversti į anglų kalbą arba tos šalies vietinę kalbą. Mes rengiame gyvenimo aprašymus (CV) anglų, ... Skaityti plačiau »

Tie baisūs lietuviai

Norvegijos kriminalinė policija lietuvius laiko pačiais pavojingiausiais tarp užsieniečių nusikaltėlių. Lietuviai pirmauja daugelyje statistinių rodiklių, liečiančių nusikalstamumo statistiką, mano Norvegijos (Kripos) Kriminalinės policijos skyriaus vadovas Eivinn Borge. Taip, pavyzdžiui, lietuviai lyderiauja tarp užsieniečių, kuriuos deportavo iš Norvegijos už nusikaltimų įvykdymą. Praeitais metais tokių atvejų buvo net 520. Be to, lietuviai yra šešta pagal kiekį imigrantų grupė Norvegijoje. “Vis dėlto, neverta juodinti visų lietuvių. Norvegijoje jų šiandien gyvena 25 tūkstančiai. Ir tik labai nedaugelis užsiima nusikalstamu verslu“, – tvirtina Borge. Lietuvių nusikaltėliai specializuojasi pirmiausiai turtiniuose nusikaltimuose, o taip pat veždami į Norvegiją narkotikus, tvirtina Kripos. Lietuvių nusikaltėlių aktyvumas Norvegijoje ypač išaugo ... Skaityti plačiau »

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Gauk naujienas ir darbo pasiūlymus el. paštu!

Kviečiame užsiregistruoti ir nepraleisti svetainėje publikuojamų svarbių naujienų ir darbo skelbimų.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest